U Primoštenu održan zbor građana o “Porezu na nekretnine”

Stipe Petrina u nedjelju u 18,00 sati u hotelu Zora u Primoštenu, građanima održao je power point prezentaciju o porezu na nekretnine

Iako je odlukom Vlade, za sada, odgođena primjena poreza na nekretnine, primoštenski načelnik Petrina odlučio je svoje građane iz prve ruke informirati o učincima ovog poreza. Prema mišljenju ove jedinice lokalne samouprave, građani trebaju jasno znati tko su obveznici ovog poreza, koje nekretnine će se oporezivati i naravno kako će se to odraziti na kućne budžete. Upravo radi toga, stručne službe općine pripremile su prezentaciju (koja se nalazi i na službenim stranicama općine) iz koje je bilo vidljivo koje su glavne značajke ovog poreza.

Petrina i dalje odlučno protiv.

Podsjetimo Stipe Petrina i općina Primošten, nakon najave uvođenja ovog poreza prvi su ustali protiv njegove primjene. Prema riječima načelnika za građane ovo je iznimno financijski riskantni porez upravo iz razloga jer će isti, kako je bilo planirano, oporezivati vrijednost nekretnine dakle neće biti tek zamjena za komunalnu naknadu.

Kako je bilo vidljivo iz prezentacije, upravo je Vijeće Europe, 14. srpnja 2015. godine donijelo preporuku da vlada uvede ovaj porez zbog prema njihovim riječima „premalog udjela poreza na imovinu u ukupnom BDP-u“ (što je tri puta manje od prosjeka Europske unije). Poznato je naime da smo rekorderi po posjedovanju i vlasništvu nekretnina pa je navedeni porez zlatna koka za državu ili lokalnu samoupravu a omča ovo vrata poreznim obveznicima.

Iako je najavljeno da će ovaj porez biti isključivo lokalni, oprezni Petrina svjestan birokratske nemani i države koja samo guli svoje građane, osnovano pretpostavlja da će ovaj porez jednako kako je i ukazom odgođena njegova primjena, jednog dana, isto tako, kada gospodarstvo još više potone i još više ljudi iseli iz Hrvatske, biti vraćen u državni proračun ili upravo poslužiti za financiranje izdataka koje treba pokrivati država.
Poznato je da jedinice lokalne samouprave raspolažu tek sa cca 7% prihoda koji se stvaraju na njihovom području i da je isti nedostatan za pokrivanje svih obveza budući je država i dalje centralistički nastrojena u dijelu koji se odnosi na prihode dok decentralizira rashode.
Petrina poručuje ne treba nam Vlada koja će ionako deindustrijaliziranu, deagrariziranu i depopulariziranu državu još i „denekretninizirati“.

Iz Primoštena stiže jasna poruka, „sindrom Katalonije širi se Hrvatskom“, otpor štetnoj politici je ne samo potreba već i nužda. Bez obzira u kojoj formi ovaj porez bude donesen, Primošten će na referendum!