Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bogu božje, caru carevo, Filozofski filozofiji, Katolički fakultet Crkvi

Krist

Čitajući medijske zapise ali i čitajući mailove i poruke koji nam dolaze u inbox Nezavisne liste Stipe Petrina, odlučio sam javno progovoriti o slučaju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Naime, čitam kako je namjera spajanje Filozofskog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta, a ako se to dogodi studenti prijete štrajkom. Ovim putem želim naglasiti kako se potpuno slažem, ja i članovi moje liste te dajemo studentima punu podršku.

Nezamislivo mi je da se ova dva fakulteta spoje, iz više razloga. Bitan razlog je “upad” na ovaj fakultet. Studenti filozofije na ovaj fakultet dolaze preko jako teških prijemnih ispita za koje je potrebno veliko znanje i vještine. Dok primjerice za ovaj drugi, “upada” se po preporuci župnika, biskupa i drugih osoba u Crkvi.

Isto tako, spajanjem ovih dvaju fakulteta, diploma bi po tome nekom razmišljanju trebala biti isto vrijedeća što nije nikako pošteno uzimajući u obzir zvanje i sadržajnost jednog i drugog. Prilikom zaposlenja, student koji završi filozofski, posao neće dobiti na osnovu preporuke Crkve, nego preko natječaja koji je itekako zahtjevan i težak, a vidimo omjer zaposlenih u jednom i drugom zvanju.

Nezamislivo je da Crkva danas spaja filozofiju sa svojim učenjem, a sjetimo se samo veljače daleke 1600. godine kada je upravo Crkva dala na lomaču spaliti istaknutog filozofa, matematičara i  astronoma, talijana Giordana Bruna. Bruno je zbog svojih ideja o heliocentrizmu, beskrajnom svemiru i strukturi atoma “smetao Crkvi te je za to platio životom.

Napominjem, ali predlažem Hrvatska biskupska konferencija se sjeti što je Isus govorio u hramu, “Bogu božje, caru carevo”, te da to isto napokon počnu provoditi u djelo te se približe onoj Crkvi koju je Isus propovijedao.