Demanti na članak objavljen na portalu Dnevno.hr

Predmet: Reagiranje na članak objavljen na portalu Dnevno.hr od dana 7. Travnja objavljen u 12.55 novinarke Z.K pod naslovom: „PETRINA JE BACIO KRIŽ U SMEĆE PA ZATUPLJUJE STUDENTE: On ne zna što je Crkva ostavila svijetu!“

Poštovani,
Sukladno odredbama Zakona o medijima („Narodne novine“ broj. 59/04, 84711 i 81713), Stipe Petrina, nakladniku/izdavaču portala Dnevno.hr daje reagiranje na članak novinara označen inicijalima Z.K. od dana 7. travnja 2016. godine objavljen u 12.55 sati pod naslovom „PETRINA JE BACIO KRIŽ U SMEĆE PA ZATUPLJUJE STUDENTE: On ne zna što je Crkva ostavila svijetu!“

U navedenom članku novinar/ka pod inicijalima Z.K. u uvredljivom tonu navodi niz neistina i objeda na moj račun cit:. „Stipe Petrina čini se toliko mrziteljski nastrojen na Crkvu da će iskoristiti svaku priliku da ju napadan iako, da nema Katoličke crkve Europa bi se vjerojatno i dalje kupala u blatu neznanja i neciviliziranosti. To je ono što ‘primitivci’ koji se usuđuju tuđe svetinje bacati u smeće očito ne znaju, dok se prave pametni prosipajući se demokracijom i skrivajući progone Crkve u isto vrijeme“.

U odnosu na navode novinara Vašeg portala koji se odnose na navodno bacanje križa u smeće, ovim putem odlučno demantiram napisano i napominjem: u konkretnom slučaju upravo radi iznošenja neistina na moj račun (bacanja križa) pokrenut je sudski spor protiv aktera te priče (dožupana Šibensko kninske županije inače člana HSS-a i kolaicijskog partnera HDZ-a) – klasične političke namještaljke koja je upravo portalima kao što je vaš poslužila za sustavno omalovažavanje mojeg prava osobnosti. Podsjećam da je sudski spor P-448/14 koju presudu možete pronaći na e-sudskoj ploči završen u moju korist. U sudskom sporu je između ostalog utvrđeno da je upravo odlukom Općinskog vijeća Općine Primošten odbijen zahtjev za postavljanjem spomen ploče na Trgu Don Ive Šarića. Dakle u prostoru koji je već posvećen jednom svećeniku.
Članovi HSS-a koji su zajedno s HDZ-om vladali u Primoštenu od 1991. do mog dolaska 2001. godine, imali punih 10 godina da postave spomen ploču ali to ipak nisu učinili. Zbog povrede moje časti i ugleda u konačnici isplaćena mi je novčana naknada-odšteta.

Stoga prije nego li me etiketirate kao osobu koja je protiv Crkve molim promislite kritički jer jedno je vjera a drugo je institucija Crkve, jedno je dogma a drugo znanost (i filozofija), jedno je propovijedanje Isusove riječi s oltara a drugo je davanje uputa za glasovanje. Vjernik sam i to praktični, dakle ne onaj koji liže oltare već onaj koji nastoji živjeti po Kristovom nauku sto uključuje i brobu protiv farizeja.

U nadi da će Vaši čitatelji razumjeti što sam htio poručiti i time sačuvati pravo svakoga na slobodu riječi ali i kritickog promisšljanja (kako bi spriječili jednoumlje bio koje vrste), molim objavu ovog reagiranja.
U Primoštenu, 07.03.2016.

Načelnik Općine Primošten/Saborski zastupnik
Stipe Petrina