Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Korak ispred svih

Plitvička jezera

Proročanstva se ispunjavaju, počela je trgovina vodom

Wall Street je prvi put u povijesti počeo trgovati vodom.
Na terminskom tržištu roba na Wall Streetu od ovoga tjedna trguje se vodom, a njezina će cijena varirati poput cijena nafte, zlata ili pšenice, izvijestila je najveća svjetska burza financijskih derivata CME Group.
Evo što je 2013.godine izjavio Stipe Petrina.
U međuvremenu birali ste HDZ, pa HDZ, pa opet HDZ…
Nije da vam nismo rekli.
Više pročitajte na OVDJE

Gradonačelnikova bezuvjetna ljubav prema gradu Šibeniku i uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju

Korona može biti i prednost ako je znaš pametno iskoristiti

Pozivajući se na zakonsko pravo na pristup informacijama, Iris Ukić Kotarac poslala je gradskim i županijskim institucijama nekoliko desetaka upita.

Gradska i županijska vijećnica s Nezavisne liste Stipe Petrine nije prošla “lišo” zadnjih dana otkako joj je potvrđena zaraza koronavirusom. Kako je i sama na svom Facebook profilu otkrila, imala je konstantnu povišenu temperaturu, grlobolju, kihanje, kašalj, neizdrživu bol u lumbalnom dijelu kralježnice i zglobovima te opći umor i slabost.

“Najgori od svih simptoma ovog virusa, snažne su glavobolje, suhe i krvave oči i umor koji jednostavno ne prestaje i radi kojih ne možeš raditi”, napisala je.

Ipak, u trenucima kad je raditi mogla, očito nije gubila vrijeme. Pozivajući se na zakonsko pravo na pristup informacijama poslala je gradskim i županijskim institucijama nekoliko desetaka upita vezano uz rad Poduzetničkog inkubatora, županijske Obrtničke komore, Trokuta i šibenskog Veleučilišta.

– Budući da smo ocijenjeni kao grad koji najviše ulaže u obrazovanje i mlade, pa kako imamo i ekstra ulaganja u poduzetništvo, zanimalo me i stanje na Veleučilištu, u Poduzetničkom inkubatoru i Trokutu – rekla je Ukić Kotarac jutros za ŠibenikIN.

Gradska i županijska vijećnica se nada odgovore dobiti do iduće sjednice Gradskog vijeća, a u međuvremenu je i preboljela covid.

Izvor: Šibenik.in

A šta sam vam ja rekao...

A šta sam vam ja rekao…

Danas je 2020.godina i mislim da većina pomalo shvaća što je “institucionalno organizirani kriminal”.
O tome sam pisao davne 2007.godine a pravosudnu kalvariju prošao sam ne jedan put već puno puta.

Na vlastitoj koži osjetio sam “sustav” zato se smatram itekako kvalificiranim govoriti o ovoj temi.
Nemam diplomu prava ali imam zdrav razum.

Naslovnica

Prisjetite se što smo govorili davno, čuvajmo Jadran

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst), Zakonu o okolišu i („Narodne novine„ broj 80/13i 153/13), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine„ broj: 64/08) i članka 33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13 i 5/13) na traženje Ministarstva gospodarstva RH, KLASA: 310-01/14-03/280; URBROJ: 526-04-02-01/1-15-34 od dana 16. veljače 2015. godine Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 10. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine donosi:

Z A K L J U Č A K
Općinskog vijeća Općine Primošten
o „Strateškoj studiji vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu“

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Primošten u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Ministarstva gospodarstva RH, povodom izrade Strateške studije o vjerojatnom značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, daje negativno mišljenje na izrađenu studiju izrađivača „Ires ekologija d.o.o.“ i „ZaVita, svetovanje d.o.o.“ na način kako u nastavku slijedi:

Republika Hrvatska spada među „top“ tri države u Europi po kvaliteti mora, treći smo u Europi po bogatstvu vode, a možemo biti zadovoljni i kvalitetom zraka. Imamo 19 nacionalnih parkova i parkova prirode a gotovo 30 posto Hrvatske je pod ekološkom mrežom Natura 2000.
Ishitreno ulaženje Republike Hrvatske u priču oko eksploatacije Jadrana radi potencijalnog iskorištavanja ugljikovodika, riskantno je ukoliko se uzme u obzir da je izrada ove studije povjerena „privatniku“ a da se za izradu iste nisu koristili akademski i znanstveni kapaciteti koje Hrvatska ima u Državnom zavodu za zaštitu prirode, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom hidrografskom institutu, Institutu Ruđer Bošković, Agenciji za zaštitu okoliša itd. pa bi navedeno ukazivalo na zaključak da je studija izrađena na način da ista opravdava potez Vlade. Ne manje važno potrebno je upozoriti javnost da je posljednji put tek 2008. godine donesen Plan intervencija kod izvanrednih onečišćenja mora. Iz navedenog očito je da i ovog puta država ne radi u interesu građana.
Naime u Planu iz 2008. godine u čl.1. točki 6. „Iznenadno onečišćenje mora“ nigdje ne spominje se mogućnost nastanka onečišćenja mora upravno mogućim izlijevanjem nafte odnosno ispuštanjem sumporvodika. Ujedno u točki 1.1. pod „vrste rizika i prijetnji od onečišćenja mora“ također nigdje se ne spominje da rizik odnosno prijetnja onečišćenju mora može proizići upravo iz istraživačkih djelatnosti odnosno same eksploatacije Jadrana zbog mogućeg izlijevanja nafte pa iz navedenog proizlazi da u ovom dokumentu nisu niti utvrđene pravne pretpostavke-zakonski okviri za odgovornost za nastalu štetu dok javnosti nedostaju podatci na koji je način država predvidjela mogućnost utuživanja odgovornih za naknadu šteta odnosno koje su garancije koje istraživači budući koncesionari nude zbog mogućih incidenata vezanih uz istraživanje ili crpljenje nafte u Jadranu izlijevanjem nafte odnosno ispuštanjem sumporvodika.
Prije svega, mišljenja smo da je Strateška studija za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, koji je zaključen 3. studenog 2014. godine trebala prethoditi samom natječaju. Natječaj je sproveden bez studije i pet kompanija dobilo je dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na istražnim prostorima, bez da je sprovedena kvalitetna javna rasprava sa zainteresiranom javnošću pa tako u ovom trenutku ne znamo kakav je potencijalni utjecaj istraživanja na ekološki osjetljiva područja Jadrana kao što su ribolovni predjeli, koraljni grebeni, mrijestilišta, uzgajališta riba i školjaka, lučna područja,odnosno kakav je utjecaj na glavne linije pomorskog prometa, plaže i naseljena područja.
Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu došlo je do pomicanja istražnih područja od obale i otoka, odnosno strožih ekoloških standarda i navodno boljih ekonomskih uvjeta za Hrvatsku, međutim i dalje mišljenja smo da je granica od predviđenih minimalnih 6 km od otoka i 10 km od kopna i dalje pre blizu obalnih naselja (tim više što granica od 6 km nije korištena za pučinske otoke, od kojih neki imaju ogroman značaj za bio raznolikost – Jabuka, Palagruža…), te da ni najviši ekološki standardi nisu garancija ne postojanja štetnog utjecaja na sva obalna mjesta, pa tako i na područje naše općine.
Primoštenski akvatorij, kao i morska prostranstva koja ga okružuju, imaju izuzetno visoke krajobrazne vrijednosti, a istražni prostor „Srednji Jadran 11“ nalazi se u neposrednoj blizini prolaza –pomorske rute kojom se koriste nautičari dok krstare jadranskom obalom. Iz tog razloga, mišljenja smo kako bi već i samo istraživanje, a pogotovo eksploatacija ugljikovodika na tom istražnom prostoru moglo smanjiti krajobraznu vrijednost morskih prostranstava te negativno utjecati na nautički odnosno na ukupni turizam u našem području.
U Strateškoj studiji navedene su preporuke za smanjenje površina pojedinih istražnih prostora (1, 14 i 17, te 11 u dogovoru s Ministarstvom turizma), ali pošto su se kompanije prijavljivale za istraživanje i eksploataciju istražnih prostora prije nego je Strateška studija objavljena, nije jasno hoće li koncesionari morati prihvatiti te preporuke.
Još većim rizikom kako za pravo građana na čist okoliš tako i na ukupni turizam smatramo negativan utjecaj na okoliš koji će neminovno uslijediti ako u tom istražnom prostoru dođe do eksploatacije nafte. Svjesni smo činjenice da je Strateškom studijom predviđeno da se prije svake eksploatacije ugljikovodika prvo mora izraditi studija utjecaja na okoliš, ali dok je vrijeme želimo se izjasniti sada, dok se s istražnim radnjama još nije niti započelo.
Naime, poznato je da se redovnim radom platforme stvara onečišćenje vode i zraka koje pri odgovarajućim morskim strujama/vjetru može dospjeti i do naseljenih područja općenito odnosno konkretno u ovom slučaju i do naše općine, te samim time negativno utjecati na turizam, koji je glavni izvor prihoda Općine Primošten, ali i na ribarstvo općenito.
Kako je istaknuto od Agencije za ugljikovodike i Ministarstva gospodarstva, na natječaj za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mogle su se prijaviti samo kompanije koje udovoljavaju najzahtjevnijim ekološkim standardima. Konzorcij koji je dobio dozvolu za istraživanje i eksploataciju na sedam istražnih prostora (između njih i Srednji Jadran 11 koji je najbliži našoj općini) čine kompanije Marathon Oil i OMV. Unatoč tome što te kompanije „udovoljavaju najzahtjevnijim ekološkim standardima“, obje su uzrokovale više nesreći i izljeva nafte u zadnjih 15 godina. Među značajnijima su izlijevanje nafte iz naftovoda Marathon Oil-a, 2000. godine u američkoj saveznoj državi Kentucky, prilikom čega je u okoliš ispušteno čak 1.900.000 litara nafte, te tri izljeva nafte pokraj obala Novog Zelanda koje je uzrokovao OMV.
Za razliku od izlijevanja nafte u ocean pokraj Novog Zelanda, svako izlijevanje nafte u plitki i poluzatvoreni Jadran dovelo bi do značajnih posljedica na ukupni eko sustav, tim više što Hrvatska (trenutno) nije spremna za sanaciju mogućih izljeva nigdje u dostupnim dokumentima nije vidljiva procjena koliko je primjerice potrebno kvalificirane radne snage za cjelokupno uređenje potencijalno zagađenog prostora (krški reljef bogato razvijene Jadranske obale pretpostavlja se da je zahtjevniji prostor za saniranje šteta nastalih od izlijevanja nafte od primjerice pješčanih plaža) te koja su točno kemijska sredstva predviđena za čišćenje, odnosno gdje se i u kojem dijelu Hrvatske nalaze mjesta predviđenog skladištenja naftnog otpada odnosno koja je procjena troškova prijevoza do tih mjesta. Navedene podatke, trebali bi imati već sada.
U Strateškoj studiji navedeno je kako nije poznato koje će tehnologije koristiti koncesionari, a naše je mišljenje kako je upravo Strateška studija trebala definirati koje su tehnologije prihvatljive, odrediti stroge uvjete koje moraju zadovoljiti koncesionari kako bi se ograničio ikakav negativan utjecaj na okoliš.
U Strateškoj studiji koja je prema našem mišljenju manjkava navedeno je kako će se sav kruti otpad koji nastaje tijekom eksploatacije ugljikovodika prevoziti na kopno i predavati pravnoj osobi koja je ovlaštena za njegovo zbrinjavanje, međutim nedostaje objašnjenje na koji način se planira zbrinjavati taj otpad, koji su u ovom trenutku poznate pravne osobe koje se bave zbrinjavanjem takve vrste otpada u Hrvatskoj, gdje se i u kojem dijelu Hrvatske nalaze skladišni prostori za zbrinjavanje otpada niti je poznato kako će se postupati s ostalim otpadnim materijalom – isplakom, krhotinama stijena,otpadnim vodama…
Naša zadnja ne manje važna primjedba odnosi se na to da socio-ekonomske značajke nisu dovoljno razrađene, jer se iz tog dijela Strateške studije ne dobiva gotovo nikakav uvid u stvarni utjecaj istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu na ukupni državni proračun te kakve su projekcije na ukupni gospodarski učinak eksploatacije Jadrana.
U studiji, navedeni su samo potencijalni prihodi, a negativni utjecaji na turizam i ribarstvo nisu ni spomenuti, niti je u konačnici izrađena cost-benefit analiza.
Dakle, gruba optimistična procjena potencijalne zarade u dijelu Republike Hrvatske prema našim procjenama iznosi maksimalno 54,5 milijardi EUR-a (procjena je izrađena za cijenu nafte 100 dolara po barelu i iskoristive rezerve od 1,5 milijardi barela ekvivalenta nafte), dok je zarada u turizma u istom periodu od 30. godina minimalno 240 milijardi EUR-a.
Ukoliko se uzme u obzir da se cjelokupno društvo okreće prema obnovljivim izvorima energije ta da je čist okoliš najveći kapital država odnosno naš najveći proizvod, jasno je da je u ovom slučaju riječ o više nego dugoročno štetnom poslu za Hrvatsku.
Slijedom navedenog budući je Republika Hrvatska država u kojoj proračun doslovno ovisi o rezultatu turističke sezone, vodeći računa o tome da turizam ne samo da krpa državni već i kućne proračune, u situaciji kada prepuštamo cca 50% potencijalnog profita strancima dok isti ne snose rizike onečišćenja Jadrana i Hrvatske općenito odnosno ne snose dugoročne štetne posljedice za naše društvo u cjelini, Općina Primošten ne može se pozitivno očitovati niti dati blagoslov ovom prijedlogu Vlade.
Članak 2.

Ovaj Zaključak uz popratni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, dostavit će se Ministarstvu gospodarstva RH poštom preporučeno te u elektroničkom obliku na adresu: rudarstvo@mingo.hr

Članak 3.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sastavni je dio ovog zaključka.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten«.

Klasa:351 -01/15-03/02
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

#JediniPravi

Druga sjednica 8. saziva Hrvatskog sabora

NATO svojim otpadom uništava Jadran, vlasti šute

06. travnja 2015. godine NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA obratila se predsjednici Grabar Kitarović tražeći postupanje u ovoj stvari.

U nastavku donosim vam dopis kojeg smo uputili našoj vrhovnoj zapovjednici oružanih snaga.

Koliko su državne službe ažurne u rješavanju problema prosudite sami!

 

PREDSJEDNIK RH
N/P gđi. Kolinda Grabar Kitarović

Predmet: Nacionalna sigurnost
– Postupanje traži se

Poštovana,

kao predsjednici, bivšoj ministrici vanjskih poslova i europskih integracija ali i pomoćnici glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju, pretpostavljam da Vam je poznato kako u hrvatskom dijelu Jadrana, leži smrtonosno skladište bombi iz Drugog svjetskog rata ali i vojne misije NATO-a u kojoj je 1999. godine bombardirana Srbija.

U Hrvatskoj o vojnom otpadu u Jadranu, nadležna tijela ne žele govoriti jer je to ‘osjetljivo pitanje’. Međutim zataškavanje podataka zbog sprječavanja nastanka panike nije dovoljan argument da bi i Vi zanemarili ovaj sigurnosni problem.

Iako je većina tih podataka označena kao “vojna tajna”, jasno je da je riječ ipak o „javnoj tajni“ jer danas oni koji znaju mehanizam ratovanja i se žele pozabaviti ovim ekološkim i sigurnosnim problemom itekako moraju znati da je NATO svoj vojni otpad izbacio u Jadran odnosno da su vojni avioni NATO-a u naše more bacili neiskorištene bombe i rakete pri povratku sa svojih vojnih misija.

Od Trsta do Otrantskih vrata nalaze se ukupno 24 “posebne zone”, poznate, ali i tajne lokacije s tonama neeksplodiranih bombi, torpeda i raketa, kao i brodovima punim kemijskog i radioaktivnog otpada potopljenim tijekom NATO-ovih vježbi. Te zone nisu smještene isključivo u dubokim međunarodnim vodama, nego i uz obalu, u teritorijalnim vodama Italije i Hrvatske. Prema nekim podacima koji kolaju u javnosti, koncentracija arsena, fosfora, broma i drugih sastojaka bojnih otrova poput iperita, u tom je području zastrašujuća. U vrijeme kad je izbila afera s ispuštanjem bombi, NATO je bio priznao da su zrakoplovi odbacivali u Jadransko more tzv. kasetne bombe (u kojima je dvjestotinjak manjih bombi) prilikom povratka iz misija u SRJ zato što piloti, koji iz nekog razloga nisu mogli baciti bombu, nisu mogli s njima sigurno sletjeti u zrakoplovnu bazu u Avianu.

Zone mogućih eko incidenata protežu se od sjevera do juga Jadrana. Navedeno su potvrdili između ostalog u institutu “Ruđer Bošković”. Prema izvješću IRB-a pod nazivom “Utvrđivanje onečišćenja morskoga dna istočne obale Jadrana i otoka minskim i ostalim eksplozivnim sredstvima”, u našemu moru postoji čak 26 takvih lokacija, većina na talijanskoj strani, na dubinama od 10 do 1200 metara. Osam ih je u sjevernom Jadranu, pet u srednjemu, te čak 13 u južnome.
Svjestan sam da bi plasiranje ove informacije moglo ugroziti turističku sezonu, međutim uz navedeno više me brine dugoročni problem (uništenje ekološke ravnoteže, neposredna ugroza ugleda Hrvatske kao željenog turističkog odredišta, udar na hrvatsku ekonomiju, na ribarstvo i egzistenciju priobalnog stanovništva itd.) te opasnost od aktivacije odbačenog oružja te ljudskih i materijalnih šteta.

O postojanju bombi u Jadranu postoje brojna izvješća primjerice UN-ova Programa za razvoj iz 2009. godine. Slijedom navedenog, pretpostavljam da je i MORH svjestan ovog problema, međutim osobno mi je najvažnija sigurnost građana i njihovo zdravlje koji su dovedeni u pitanje ne samo radi odbačenih bombi već i radi međunarodnih događaja vezanih uz terorizam koji je u posljednje vrijeme uzeo maha.

Kako ne možemo zaobići sigurnosni rizik uslijed recentnih terorističkih napada zbog našeg članstva RH u savezu NATO- u pozivam Vas da mi dadete odgovor na pitanje da li i kada vlastitim autoritetom planirate i u kojem roku poduzeti adekvatne mjere oko obavještavanja nadležnih tijela RH, izrade i javnog objavljivanja katastra svih mina i njihovih pozicija u Jadranu te kada ćete poduzeti aktivnosti sve vezano uz potrebu aktivacije mjera radi sanacije morskog područja Jadrana i zaštite interesa građana RH.

U Primoštenu, 6. travnja 2015. godine

Stipe Petrina

#JediniPravi

Više o aktualnoj temi pročitajte OVDJE

Novac

Politika u korist građana

Stipe Petrina i Općina Primošten i prije Ustavnog suda zaključili su da je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom u najmanju ruku nezakonita. Upravo radi toga Općinsko vijeće odbilo je dati suglasnost na usklađivanje cijena pa poskupljenja nije ni bilo.
Politika u korist građanaUstavni sud na jučerašnjoj sjednici donio je rješenje kojim, dok ne završi postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti, privremeno obustavlja primjenu uredbe koju je donio ministar Ćorić.

Promjene vlasti jedini je način da se riješimo pravog smeća!

Prisjetimo se...

Prisjetimo se…

NEZVISNA LISTA STIPE PETRINA
Rupe 11.
Primošten 22 202
OIB: 23924878047

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
MEDIJIMA- svima

Župan Šibensko kninski Goran Pauk i stručne službe županije u koordiniranoj akciji za rušenje rejtinga Stipe Petrina, u jučerašnjem priopćenju za javnost i istupima na Županijskoj skupštini, iznijeli su niz neistina na račun Petrine i njegove Nezavisne liste.

U cijelosti netočan je navod da politička stranka Nezavisna lista Stipe Petrina stručne službe županije ne bi obavijestila o službenoj (i jedinom) računu političke stranke NLSP i da bi službe političku stranku kontaktirale da bi postojao problem oko računa!

Naime još 19. siječnja 2015. godine u 13.40 sati tajnik NLSP-a obavijestio je stručne službe županije, konkretno gđu. Katarinu Gatara o službenom računu stranke. Navod župana i gđe. Bilušić da na navedeni račun stranke županija ne bi mogla isplatiti pripadajuća sredstva, u cijelosti je netočan. Kolege gđe. Bilušić službenici kako u Gradu Šibeniku, općinama Primošten, Tribunj i Pirovac na račun broj: HR94 2330 0031 1534 3713 6 HRK, od dana kada je isti otvoren u Splitskoj banci d.d redovito uplaćuju sva pripadajuća sredstva! Dakle klevetnički je i neosnovan navod župana da je u konkretnom slučaju riječ o računu otvorenom na fizičku osobu kao i njegovom zaključku!

Ujedno navedeni račun stranke prošao je kontrolu Državnog ureda za reviziju pa će sukladno navedenom, protiv odgovorih osoba u Županiji biti pokrenuti odgovarajući postupci sve zbog uskraćivanja isplate pripadajućih sredstava!

Kako je ovo još jedan neuspio pokušaj diskreditiranja Stipe Petrina, naglašavamo nezavisni Petrina, kako je poznato javnosti, još 2001. godine kao pojedinac bez zaleđa stranke, (HDZ) koja je u 25 godina građane ove države dovela do ruba siromaštva, istu tu Općinu Primošten koja je bila pod njihovom vlasti, izvukao iz ralja lokalnog HDZ-a i dokazao kako se pojedinac može uspješno suprotstaviti sustavu u okviru kojeg Pauk egzistira ali izvan istog, s obzirom na svoje profesionalne rezultate, ne bi imao ikakvu važnost.

Zbog toga točno je da će MOST nezavisnih lista predvođen Stipom Petrina, upravljati Hrvatskom na način kako to radi Stipe u općini, pa je opravdan županov strah jer u tom slučaju neće biti mjesta nestručnim i nepoštenim ljudima koji devastiraju Hrvatsku.

U odnosu na navode župana Pauka da bi Petrina obmanjivao javnost o tome da svoju dužnost obnaša volonterski, ističe se da su upravo Petrina, njegov donačelnik ali i svi članovi Općinskog vijeća (za razliku od županovih stranačkih kolega), od preuzimanja vlasti u Primoštenu davne 2001. godine volonteri odnosno svoju dužnost obnašali bez naknade. Donačelnik, vijećnici, članovi upravnih i nadzornih odbora od 2001. godine do danas, dok je načelnik Petrina tek naknadno 2013. godine i na nagovor svojih službi počeo uzimati volontersku naknadu u iznosu od cca 6000,00 kn za konkretan posao kojeg obavlja (svaki dan) u općini koja je najrazvijenija lokalna samouprava u županiji za razliku od župana kojemu je plaća od cca 17.000,00 kuna (ali koja plaća je očito nedostatna za životni stil kojeg vodi) veliki iznos za posao kojeg obavlja i za rezultat kojeg županija ima. Stoga čudi podatak da je sam župan smogao snage svojoj stranci uplatiti donaciju za izbore u iznosu od 29.000 kuna.

Što se tiče rada Povjerenstva za sukob interesa ističe se da je ovo još jedna koordinirana akcija sustava protiv u svrhu rušenje (očito dobrog) rejtinga Stipe Petrina.

Institucije sustava kako bi naškodile uspjehu MOST-nezavisnih lista čiji kompletan program se oslanja na načela kojima se Nezavisna lista Stipe Petrina rukovodi već 15. godine, udružene u tome da Petrinu prikažu u lošem svjetlu. Rješenje Povjerenstva očito je naručeno i dogovoreno da bude plasirano tik pred izbore kada isti donose a potom i objavljuju u medijima odluku koja je donesena ranije odnosno 25. svibnja 2015. godine premda je o njoj odlučeno na sjednici od 2. travnja 2015. godine stoga evo konkretnog primjera neučinkovitosti i sporosti birokracije koja u pet mjeseci nije mogla sastaviti suvislo obrazloženje.

Svejedno hvala vam jer svaka reklama je reklama. Ovog puta Povjerenstvo izmišlja pojam “javna dužnost u širem smislu” dok u predmetu Broj: M-84/14 od 3. srpnju 2014. godine utvrđuje da vijećnici u mjesnim odborima u smislu odredbi ZSSI-a nisu dužnosnici kao što je u svoje vrijeme 2009. godine kada ste silom oduzeli zakonom stečeno pravo A. Palarić izmislio pojam “konkludentna radnja” kojim nepostojećim zakonskim terminom ste me izbacili iz Županijske skupštine premda je kasnije potvrđeno da mogu istovremeno biti i načelnik i županijski vijećnik.

Dakle ponavlja se “pravna država” kao i nebrojeno puta do sada. Kako u konkretnom slučaju postoji očiti sukob pravnih pravila koje stručne službe ne znaju riješiti jer se nastavlja običaj donošenja nekvalitetnih zakona koje donose narodni predstavnici birani po stranačkom ključu a ne po sposobnosti, očito je da je točno moja konstatacija da nemamo pravnu državu.

Ipak ovog puta, građani na izborima mogu glasati “za” a ne “protiv”, jer imaju ljude koji vrijede kao pojedinci i kojima ne treba stranka da bi bili faktori.

U Primoštenu, 5. studenog 2015. godine

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA
Stipe Petrina

Prazna sabornica

Navijač- zločinac, samo u Hrvatskoj

Ove dane čujem nezadovoljstvo među populacijom navijača. Kažu da bi uskoro mogla biti ukinuta i zadnja nit slobode navijača. Što bi se s time dobilo? Dobili bi oni koji ne žele da ljudi budu slobodni i da im se “začepe” usta. Svi ti navijači su za njih huligani i huškači na institucije. Nisu svi huligani, a najmanje huškači, nego ljudi kojima je prekipjelo ali i osobe koje gaje ljubav prema svom klubu odnosno klubovima koje je politika uništila. Nestalo je ono što se stvaralo više od sto godina, jer kažu navijači posebno one stare Torcide, naš klub nije samo klub, ono je način življenja.
Navijač- zločinac, samo u Hrvatskoj
Kaže prijedlog Vlade da navijač više neće moći ući s kapom, naočalama i sa šalom na stadion ako to policija utvrdi kao prijetnju. Ovim potezom sloboda navijača kao njihovo pravo biti će samo mit. Što to institucije umišljaju? Naš kultni stadion nedavno nije bio hram nogometa nego nažalost kulisa HDZ-ove kampanje  izbora koji nam dolaze. Koga oni žele ušutkati i zašto? Lopovi, ubojice, silovatelji, ostali kriminalci stoje na slobodi, a njima je navijač najveći problem. Draga naša maćeho, gdje dogurala.

Gdje je zapelo?

Gdje je zapelo?

Naša vijećnica Iris Ukić Kotarac ponovno je prva, još jučer ujutro, upozorila javnost na još jedan problem koji je zatekao građane koji na pošten način pokušavaju zaraditi koju kunu.
Badel koji je kupio naš Vinoplod vinariju ove godine neće otkupljivati grožđe sorte plavina.
Mali vinogradari koji imaju svoje etikete trebali bi otkupljivati grožđe od registriranih proizvođača. Kupuju li oni makedonsko ili neko drugo grožđe ostavljamo institucijama da istraže.
Činjenica jest da sustav može uspjeti jedino ukoliko smo jedni prema drugima korektni.

Više pročitajte OVDJE