Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mijenjam Dan žena za godinu muškaraca

Zadarski slučaj nije jedini, gdje je zapelo?

8. ožujka obilježava se Međunarodni dan žena koji slavi društvena, ekonomska i politička dostignuća “slabijeg spola” u muškom svijetu. Kako su lokalni i regionalni izbori pred nama , podsjetit ću kako je politika, barem u nas, mjesto uporišta muške dominacije u društvu.
Madraci i mudraci

Danas, nakon više od stotinu godina od prvog obilježavanja 8.marta, žene u politici su i dalje manjina (premda smo po brojnosti u većini). Zašto je tomu tako. Za predstavnička tijela imamo propisane “ženske” kvote ali nas je u politici i dalje malo. Zaključujem da je tomu tako jer za politiku treba imati želuca a to je ženama teško. Imamo previše “srca”. Upravo u tome leži problem, u srcu. Umjesto dominacije ženama je važnija suradnja.

PONOS I PREDRASUDE
Danas u u državi 77% najvišeg zakonodavnog tijela čine muškarci. Nemamo ni jednu županicu, a od 127 gradova tek je 13 gradonačelnica. Statistika je porazna i u općinama. U njih 428 tek je 37 načelnica. U našoj županiji, u predstavničkim tijelima gradskih i općinskih vijeća tek je 28% žena (u statistiku sam uključila i vijeća mjesnih odbora).
U sazivu 2017 – 2021. u županijskoj skupštini ŠKŽ, od 42 člana tek je 14 žena! Lokalni izbori pred nama su i zato drage moje važno je da u politici sudjelujete ako ne “stasom” onda barem glasom, jer šutnja u ovom slučaju nije zlato.

Slabije smo samo ako im to dopustimo 😉