Pravilnik o registraciji članova stranke

Na temelju članka 19. Statuta Nezavisne liste Stipe Petrina, Skupština Nezavisne liste Stipe Petrina, na skupštini održanoj dana 1. lipnja 2013. godine, donijela je

PRAVILNIK O REGISTRACIJI ČLANOVA STRANKE

Članak 1.

Članom stranke pod jednakim uvjetima određenim Statutom i Pravilnikom može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin RH koji prihvaća Statut i Program stranke.

Članak 2.

Program i Statut stranke dostupni su svim članovima stranke i objavljeni su na internetskim stranicama Nezavisne liste Stipe Petrina.

Članak 3.

Članstvo u stranci imaju osobe koje su u periodu od 2001. godine do osnivanja stranke bili članovi Nezavisne općinske odnosno županijske liste Stipe Petrina, osobe koje su sudjelovale na osnivačkoj skupštini kao osnivači stranke ili kao članovi organizacija te novi članovi.
Zahtjev za primanje novih članova u redovno članstvo podnosi se potpisivanjem pristupnice. Kod primanja novih članova vodit će se računa o osobi člana. Odluku o prijemu u redovno članstvo novog donosi Glavni odbor nakon vijećanja većinom glasova prisutnih članova.

Članak 4.

Registar članova vodi Tajnik Nezavisne liste Stipe Petrina.
Registar članova vodi se na papiru i kao zbirni spisak članova.
Registar članova je tajan. Tajnost članstva se ne smije narušavati pod nikakvim osnovama. Svaki član ovlašten je sam odlučiti hoće li javno izreći svoju pripadnost stranci.

Članak 5.

Članovi koji se u skladu sa Statutom i drugim aktima odlukom Glavnog odbora izbrisani iz članstva ne mogu biti ponovno registrirani kao članovi stranke.

Članak 6.

Iz registra Nezavisne liste će se izbrisati:

  • članovi koji su istupili iz stranke s danom usmene ili pisane izjave o istupanju,
  • članovi koji su isključeni iz stranke odlukom Glavnog odbora s danom saznanja stranke o učlanjenju člana Nezavisne liste Stipe Petrina u drugu stranku
  • članovi koji su odlukom Glavnog odbora isključeni ili/i izbrisani iz stranke zbog povrede Etičkog kodeksa,
  • članovi koji su na izborima postali kandidati druge stranke ili nezavisne liste,
  • članovi koji su izgubili poslovnu sposobnost danom saznanja i pravomoćnosti odluke o gubitku poslovne sposobnosti,
  • članovi koji su umrli.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik o registraciji članova stranke stupa na snagu danom donošenja.

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA

Posljednje objave

Pravilnik o registraciji članova stranke

Sustav civilne zaštite

Pravilnik o registraciji članova stranke

Kad mrtvi zapjevaju

Pravilnik o registraciji članova stranke

SRETNA NOVA GODINA

Pravilnik o registraciji članova stranke

Još malo pa nestalo