Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ujednačavanje komunalnog standarda

Kratka kronologija trakavice vezane uz projekt osnivanja Sveučilista u Šibeniku od 2009 do 2017. godine

Za curu se zna reći da se “brzo razvila” 😉
Raspisan je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog stqndarda u 2021.godini.
Prihvatljivi prijavitelji su gradovi i općine od I do VI skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stuonju razvijenosti (N/N br.132/17).
Općina Primošten odavno spada u iznadprosječno rangirane jedinice lokalne samoprave. Do tog standarda nismo došli putem fondova ili pomoći države već vlastitim radom.
Prema posljednjem rangiranju Odlukom Vlade RH od dana 28.12.2017.god. kojom su postroženi kriteriji rangiranja, Općina Primošten svrstana je u VII od ukupno VIII skupina jedinice lokalne samouprave.
U toj skupini nalaze se općine i gradovi koje se nalaze u 2 četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. Za Stipu Petrinu ništa čudno.
Još 2010. godine bili smo svrstani u IV od tadašnjih V razreda. Tada smo bili u društvu sa Šibenikom, dakle jedini u županiji koja ima 5 gradova i 15 općina. Naravno da nije državnog problema vezanog uz privatizaciju i prodaju hotela, bili bi odavno u VIII najvišem razredu po razvijenosti. Naravno sve to postigli smo bez državne pomoći, fondova i političke vertikale i uz mnogobrojne objede i podmetanja.
P.s. Šibensko kninska županija na čelu koje je g.Goran Pauk 2010.god.bila je u I skupini čija je vrijednost prosjeka manja od 75%. U 2017. godini naša županija, čiji župan je na čelu Zajednice županija, je i dalje nerazvijena odnosno nalazi se u skromnoj II (od IV) skupine jedinica regionalne samouprave u koje spadaju jedinice kije se nalaze u prvoj polovini ISPOD PROSJEČNO rangiranih jedinica regionalne samouprave.
Cijelu objavu možete pogledati OVDJE